تو

بر زن سیاه پوش فنجان قهوه ات عاشق تر بودی

و من ندانسته، خبر آمدنش را دادم !!!

 

                                6 مهرماه 1391

/ 1 نظر / 20 بازدید