/ 3 نظر / 37 بازدید
نیکابان

نورپردازی خوبی داره... هی نگاه میکنم تا قصه این عکس رو بفهمم... قصه صورت آرام که در میان این سیاهی خوابیده.... فکری روشن در هجوم تاریکی....

helia

با اجازه لينكتون ميكنم. عكسها عالي ان

25 باند

ريراي عزير صورت آرام و مظلوم و آنچه كه اشخاص در برابر ديدگانش قراردارد و درون پر از تاريكي و ظلمت و آنچه كه از ديده پنهان شده و باز هشداري از طرف عكاس براي شناسايي نهاد واقعي افراد