تو بر زن سیاه پوش فنجان قهوه ات عاشق تر بودی و من ندانسته، خبر آمدنش را دادم !!!                                   6 مهرماه 1391
/ 1 نظر / 20 بازدید
آذر 91
2 پست
مهر 91
4 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
9 پست